Europees Sociaal Fonds

De noodzaak om te zorgen voor duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers staat buiten discussie. Zij moeten het werk nuen in de toekomst realiseren. Dit vraagt om een systematiek waarbij dit proces gestructureerd wordt.Het uitgangspunt is starten vanuit een nulmeting. Hieruit komen de aandachtspunten die spelen naar voren, zeker op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplekken. Daarnaast kijken we naar het individu, waarbij medewerkertevredenheid en behoeftes van onze medewerkersnaar voren komen.

Dit alles geeft ons de benodigde informatie om nu en in de toekomst te sturen met maatregelen en acties gericht op het duurzaam inzetbaar houden van onze medewerkers. Dit project wordt mede gefinancierd door middelen van Europees Sociaal Fonds.