Industriële reiniging

Industriële reiniging

PH Plus Solution is een facilitaire dienstverlener met veel ervaring en vakkennis op het gebied van industriële reiniging. Onder deze gespecialiseerde bedrijfsvorm worden deskundigheid en middelen gecombineerd ingezet op het gebied van industriële reiniging. Wij koppelen een grote capaciteit aan een sterke flexibiliteit. PH Plus Solution steunt op een gestructureerde organisatie en goed opgeleide, geselecteerde werknemers.

Mede dankzij onze professionele ervaring in diverse sectoren, onze doordachte procesaanpak van calculatie tot uitvoering, onze milieuvriendelijke producten en onze hoogstaande service beschikken wij over diverse kwaliteitslabels. Daarmee zijn wij voor u een extra waarborg.

Toepassing

Met water onder lage druk spuiten wij leidingen, productielijnen en machines schoon. Het water neemt het meest hardnekkige vuil mee. Het is een veilige manier van reinigen: het water neemt de losgekomen verontreinigingen in zich op, waardoor er geen schadelijke gevolgen zijn voor mens en milieu. Wij vangen het reinigingswater-met-verontreiniging op en voeren het af naar een erkende afvalverwerker.

Afvoer afgewerkt produkt

De afgewerkte vloeistoffen worden na de reiniging afgevoerd. Voor de opslag maken we gebruik van 1.000 tot 70.000 liter containers. Indien deze containers vol zijn worden deze geledigd. Voor de afvoer ontvangt u een afvoerbewijs met een monster dat u een half jaar dient te bewaren. Twee monsters worden meegenomen voor een eventuele controle op ongewenste inhoudsstoffen.

Recyclen van koelvloeistof

Het recyclen van koelvloeistoffen wordt alleen gedaan indien de kwaliteit dit toelaat. Slechte koelvloeistof kan alleen hersteld worden met toevoegingen die meestal huidonvriendelijk zijn.

Professioneel werken vraagt om vakbekwaam personeel

Deskundig personeel is voor PH Plus Solution essentieel voor het goed uit kunnen voeren van dat waar wij voor staan. Wij hebben dan ook een groot aantal betrouwbare vakmensen, die op de specifieke bedrijfsonderdelen inzetbaar zijn. Door scholing, training en coaching blijft de deskundigheid op niveau. Wij werken snel, efficiënt en discreet. Laat u zich overtuigen van onze diensten en neem contact op voor een proef of demonstratie.

Machine reiniging

Eén dag voor de verversing dient er systeemreiniger in de juiste mengverhouding te worden toegevoegd. Deze systeemreiniger ontvet en ontsmet het inwendige van de machine. Machinereiniging gebeurt met een lagedrukspuit (van 7 tot 60 bar), speciaal ontworpen voor deze toepassing. De druk is laag, temperatuur hoog en er zijn diverse hulpstukken ontwikkeld voor het reinigen van moeilijke plekken. We spuiten met verse koelvloeistof waarmee de machine wordt afgevuld.

Bij grote vervuiling nemen we een speciale ontvetter met desinfectant en reinigen we die plaatsen waar koelvloeistof kan komen. De schone machine wordt daarna weer ingespoten met emulsie om roesten te voorkomen. Tenslotte wordt de machine weer opgebouwd en afgevuld met nieuwe vloeistof. De leidingen die nog gevuld zijn met oude koelvloeistof worden afgetapt. Indien gewenst spuiten we de vloer onder en rondom de machine schoon om bacterie- en schimmelnesten te verwijderen.

De afgewerkte vloeistoffen worden afgehaald door een erkend verwerker. Deze worden volgens de richtlijnen van het ministerie van VROM afgevoerd. U ontvangt hiervoor een afvoerbewijs en een monster.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en eventueel een op maat gemaakte offerte!

Preventieve reiniging

Om productieprocessen te verbeteren en om ongewenste stilstand van machines te voorkomen is preventief onderhoud essentieel. Als je goed onderhoud wil plegen om storingen te minimaliseren, ontkom je niet aan een kritische blik op het hele proces.

Olie moet gecontroleerd en gesmeerd worden. Zo worden er ook metingen gedaan van diverse oliewaarden, zoals de PH-waarde, het concentraat, het nitriet en het nitraat. De kwaliteit van het water is bijvoorbeeld bij boorolie weer van groot belang. Deze moet daarom ook regelmatig zorgvuldig gemeten worden.

Voorts meten we ook koelvloeistoffen, reinigen we filters en voeren we daar waar nodig smeerrondes uit. Voor algemene schoonmaakopdrachten voeren wij ook regelmatig gerichte controles uit met behulp van ons kwaliteitsmeetsysteem. Dit alles om uw werkomgeving schoon te houden!

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en eventueel een op maat gemaakte offerte.

Filterreiniging

Reiniging van filters t.b.v. oliehoudende dampen behoort ook tot een van onze specialismen. De kwaliteit van lucht verslechtert als filters en elektrostaten niet meer werken en dit gaat ten koste van de gezondheid van mensen.

Filters en elektrostaten komen veelvuldig voor in allerlei soorten van productprocessen. Zeker in warme tijden van ons jaar raken machines oververhit, dan is een filterreiniging hier dus goed aan besteed.

De reiniging gaat veelal gepaard met verschillende nabehandelingen. De gekozen behandeling zorgt ervoor dat de kwaliteit van een gereinigd filter gelijk wordt aan de kwaliteit van een nieuwe filter.Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en eventueel een op maat gemaakte offerte.

Goed smeerbeleid

In praktisch elk industrieel bedrijf worden vetten gebruikt als smeermiddel. Voor rond de 90% vindt dit vet zijn weg naar roterende delen; de overige 10% wordt gebruikt voor het smeren van lineair bewegende delen. Duidelijk is dat ‘verkeerd’ smeren kan leiden tot het vastlopen van componenten, waardoor uiteindelijk een compleet productieproces kan komen stil te vallen. Ook kan verkeerd smeren resulteren in een overmatige warmteontwikkeling door wrijving, wat gepaard kan gaan met een onnodig hoog energieverbruik. Het is daarom vreemd dat in veel bedrijven nog relatief weinig aandacht wordt besteed aan een goed smeerbeleid. Dit uit zich onder meer in te weinig of te veel smeren, de toepassing van vuile of verkeerde vetten en het hanteren van foute temperaturen, drukken en smeersnelheden.

In samenwerking met CMS Engineering kan PH Plus Solution het smeerbeleid in elk industrieel bedrijf optimaliseren door middel van registratie. Registreren, ofwel het vastleggen van gegevens, betekent dat de betreffende onderhoudsdienst vastlegt welke activiteiten er op smeergebied worden uitgevoerd en verder alle gebeurtenissen registreert die samenhangen met deze activiteiten. Kort gezegd, wil je van ieder smeerpunt weten wanneer er gesmeerd is, met welk smeermiddel dit is gebeurd en hoeveel smeermiddel daarbij is gebruikt. Verder is het van belang om van de betreffende component bij te houden wanneer deze in (bijna) storing ging en of deze storingen eventueel verband houden met de smeeractiviteiten. Op deze manier is een historie op te bouwen op basis waarvan het smeerbeleid is te optimaliseren. Bij een slechte registratie is er niemand die het controleert en niemand die het vervolgens in verband brengt met ‘onverwachte’ storingen. Daarbij komt dat de hoeveelheden smeervet vaak ‘op gevoel’ worden ingebracht en dus volledig afhankelijk zijn van de monteur die de betreffende smeerronde uitvoert.

Het gaat, simpel gezegd, om een kastje met elektronica dat verbonden is met een accuvetspuit. De GreaseCounter kan via Bluetooth communiceren met een PDA of smartphone. Iedere keer wanneer de accuvetspuit wordt bediend, wordt direct doorgegeven aan een centrale database waar de monteur heeft gesmeerd en hoeveel vet hij heeft toegediend. Verder is ieder smeerpunt voorzien van een barcode die is afgedrukt op een weer- en vuilbestendige kleursticker. Door deze code in te lezen, ziet de betreffende monteur direct welk smeermiddel bij dit smeerpunt nodig is.

Alle smeerpunten zijn geregistreerd in het smeerplan en gekoppeld aan verschillende soorten informatie, zoals gewenste smeerfrequentie en soort smeermiddel. Door de online webbased software InCtrl wordt de diverse monteurs verteld welke punten er binnen een bepaald tijdsbestek met welk smeermiddel moeten worden gesmeerd. Op basis van deze informatie kiezen zij het juiste smeermiddel en gaan ze alle aangegeven smeerpunten langs.

Door per smeerpunt een historie op te bouwen, kun je bijvoorbeeld per punt de Total Cost of Ownership inzichtelijk maken. Verder kun je hieruit opmaken of de smeerfrequentie, de smeermiddelhoeveelheid of het soort smeervet wel goed is. Door hierin te optimaliseren, kun je vaak af met een lager smeervetgebruik of een lagere smeerfrequentie. Wanneer blijkt dat er juist te weinig wordt gesmeerd, betekent de optimalisatie dat er minder storingen zullen optreden en minder energie wordt verbruikt. In alle gevallen zullen de optimalisaties dus een ‘win’ situatie opleveren.

Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.